Lista politicilor active

Nume Tip Consimțământul utilizatorului
Politica de confidentialitate a datelor Politica de confidențialitate Toți utilizatorii

Sumar

Nu vindem, distribuim sau transferăm în orice fel informațiile dumneavoastră cu caracter personal către terți, sau externi. Informațiile dumneavoastră pot fi transmise către entități parte din Universitatea Politehnica Timișoara.

Putem, de asemenea, transmite informațiile dumneavoastră atunci când este cazul să respectăm legea, să aplicăm politicile Campusului Virtual sau să apărăm drepturile noastre sau ale altora.


Orice tip de informație furnizată în vreo acțiune a CVUPT, CeL sau UPT, de către dumneavoastră este folosită exclusiv pentru acțiunile de informare, educaționale, academice și de cercetare ale CVUPT, CeL, UPT și nu sunt prelucrate sau distribuite în alte scopuri sau către terțe părți.


Puteți solicita informații suplimentare la adresa contact@elearning.upt.ro.

Politică întreagă

Politici de confidențialitate a datelor pentru CEL și CVUPT

- conform cu EU GDPR (General Data Protection Regulation) , nr 2016/679, proiect de lege Pl-X nr. 167/2018 -  (nr. UPT. 6224 / 23.05.2018)


Următoarele politici fac referire la următoarele entități

 • Campusul Virtual al Universității Politehnica Timișoara - mediul educațional online de suport academic pentru toate facultățile și departamentele UPT și pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă. - în continuare ne vom referi la el ca CVUPT

 • Centrul de ID/IFR și eLearning - departament din cadrul Universității Politehnica Timișoara, responsabil de inițierea, promovarea și gestionarea învățământului la distanță în universitate, organizarea și  desfășurarea de programe de studiu în regim de învăţământ la distanță la nivel licență și Master, crearea și gestionarea Campusului Virtual al UPT, formarea personalului din universitate pentru utilizarea software-ului educațional și pentru producerea materialelor de predare prin utilizarea tehnologiilor educaționale avansate, suport și organizarea cursurilor de formare profesională, de pregătire pentru toată durata vieții, cercetare și dezvoltare în domeniul e-learning, studenți digitali, tehnologii avansate web pentru educație, e-learning și mobile learning, campusuri virtuale, dezvoltarea de sisteme suport pentru studiu, proiecte naționale și internaționale - în continuare ne vom referi la el ca CeL

 • Universitatea Politehnica Timișoara - în continuare ne vom referi la ea ca UPT


Analiza situației actuale


Centrul de ID/IFR și e-Learning gestionează următoarele activități și sisteme informatice:

 1. Situația administrativă a studenților ID și IFR

Aceasta presupune comunicarea cu studenții, profesorii și tutorii pentru probleme adminstrative (orar, programări examene, informații referitoare la regulamente, situații academice), probleme financiare (plata taxelor academice, raportarea activității ID și IFR de către tutori).

Pentru acestea CeL utilizează datele de contact oficiale ale angajaților și studenților și folosește adresele de email pentru comunicare prin CVUPT.  Accesul la aceste informații este rezervat numai angajaților CeL.

 1. Organizarea de seminarii, workshop-uri și conferințe, gestiunea de activități de proiecte

Acestea presupun comunicarea cu persoane externe de UPT și colectarea datelor personale de tipul nume, prenume, instituție, email, etc. Acestea sunt folosite exclusiv pentru acțiunile de informare, sau în scopurile educaționale și academice ale CeL și nu sunt prelucrate sau distribuite în alte scopuri sau către terțe instituții.

 1. Campusul Virtual al UPT

CVUPT este mediul educațional online de suport academic pentru toate facultățile și departamentele UPT și pentru învățământul la distanță și cu frecvență redusă.

CVUPT păstrează următoarele date personale  (conform Art 4, punctul 1 din Regulamentul UE 2016/679) despre fiecare utilizator autentificat în cadrul platformei:

 • Numele și prenumele (conform datelor din fișa de înscriere la concursul de admitere; modificabile de către fiecare utilizator în parte, sau de către administratorii IT ai CeL, la solicitarea directă sau indirectă a utilizatorilor)

 • Adresa de email (folosită în mod automat de către platformă pentru trimiterea de mesaje, fără afișarea acestei adrese celorlalți utilizatori care nu sunt administratori IT ai platformei CVUPT)

 • Orașul (opțional)

 • Orice alte date disponibile în cadrul profilului de utilizator și completate în mod explicit de către fiecare utilizator în parte (opțional)

Datele sunt stocate într-un sistem de gestiune a bazelor de date relațional, accesul la baza de date realizându-se în mod exclusiv și automat de către aplicația CVUPT, respectiv prin accesarea directă a serverului bazelor de date, de către administratorii IT ai CeL, folosind conexiuni securizate.

CVUPT prelucrează informații specifice activităților academice (an, specializare, cursuri, note, etc.). Respectăm confidențialitatea acestor date, ele sunt prelucrate strict în scop academic sau de cercetare și nu sunt distribuite către terțe entități.

Nu procesăm și nu prelucrăm date personale sensibile. Datele personale sensibile se referă la originile rasiale sau etnice ale unei persoane; opinii politice; credințe religioase sau filozofice; sănătatea fizică și mentală; viața sexuală; condamnări penale, presupusa comitere a unei ilegalități și apartenența la un sindicat.

Suplimentar, acțiunile utilizatorilor din cadrul platformei sunt înregistrate în scopul îmbunătățirii interfeței/funcționalităților platformei, în scopul evaluării activității de învățare, sau în alte scopuri benefice procesului educațional. Acestea sunt procesate ca și date statistice.

Identificarea utilizatorilor în scopuri statistice se face în mod uzual pe baza unui identificator numeric unic alocat în baza de date a CVUPT.

Informațiile de utilizare, datele conținute și prelucrate nu au fost și nu vor fi niciodată transferate către terți în scopuri publicitare, sau în orice alte scopuri.

Prin aceste acțiuni  respectăm Regulamentul EU nr 2016/679.


 1. UniCampus

UniCampus este un mediul educațional online deschis, de suport academic pentru o serie de proiecte și activități didactice și de cercetare organizate de CeL sau în care CeL este partener.

UniCampus păstrează următoarele date personale (conform Art 4, punctul 1 din Regulamentul UE 2016/679) despre fiecare utilizator autentificat în cadrul platformei:

 • Numele și prenumele (modificabile de către fiecare utilizator în parte)

 • Adresa de email (folosită în mod automat de către platformă pentru trimiterea de mesaje, fără afișarea acestei adrese celorlalți utilizatori care nu sunt administratori IT ai platformei UniCampus)

 • Orașul (opțional)

 • Orice alte date disponibile în cadrul profilului de utilizator și completate în mod explicit de către fiecare utilizator în parte (opțional)

 • Vârsta, pentru verificarea faptului că persoana are dreptul legal de a acorda consimțământul de prelucrare a datelor personale (18 ani)

Datele sunt stocate într-un sistem de gestiune a bazelor de date relațional, accesul la baza de date realizându-se în mod exclusiv de către aplicația UniCampus, respectiv prin accesarea directă a serverului bazelor de date, de către administratorii IT ai CeL, folosind conexiuni securizate.

UniCampus prelucrează informații specifice activităților academice (cursuri, etc.). Respectăm confidențialitatea acestor date, ele sunt prelucrate strict în scop academic sau de cercetare și nu sunt distribuite către terțe entități.

Nu procesăm și nu prelucrăm date personale sensibile. Datele personale sensibile se referă la originile rasiale sau etnice ale unei persoane; opinii politice; credințe religioase sau filozofice; sănătatea fizică și mentală; viața sexuală; condamnări penale, presupusa comitere a unei ilegalități și apartenența la un sindicat.

Suplimentar, acțiunile utilizatorilor din cadrul platformei sunt înregistrate în scopul îmbunătățirii interfeței/funcționalităților platformei, în scopul evaluării activității de învățare, sau în alte scopuri benefice procesului educațional. Acestea sunt procesate ca și date statistice.

Identificarea utilizatorilor în scopuri statistice se face în mod uzual pe baza unui identificator numeric unic alocat în baza de date a UniCampus.

Informațiile de utilizare, datele conținute și prelucrate nu au fost și nu vor fi niciodată transferate către terți în scopuri publicitare, sau în orice alte scopuri.

Prin aceste acțiuni  respectăm Regulamentul EU nr 2016/679.


4. Aplicații mobile

Această politică vizează aplicația mobilă a Campusului Virtual al Universității Politehnica Timișoara, cât și alte aplicații mobile cu caracter academic dezvoltate în cadrul CeL.

Păstrăm confidențialitatea informațiilor tale și luăm toate măsurile rezonabile pentru a îți proteja datele personale. Nu distribuim informațiile tale personale (inclusiv adresa de email) către nicio terță parte. Am putea fi obligați prin lege să distribuim anumite informații personale salvate, către organismele legale acreditate.

Secțiunile vizitate ale aplicației și informațiile corespunzătoare sunt salvate pentru toți utilizatorii aplicației cu scopul de a obține date analitice de utilizare a aplicației. De asemenea ele sunt salvate în cadrul operațiunilor normale în jurnalele noastre de pe server.


Ce informații colectăm?

Colectăm informații necesare pentru înscrierea în diferite cursuri aferente programelor de studii urmate sau, în cazul personalului didactic, cursuri în care aceștia sunt implicați. Acest proces este unul deschis și transparent. Protecția datelor a fost încă de la început și este în continuare o preocupare majoră a CeL și UPT în ceea ce privește funcționarea CVUPT.


În ce scop folosim informația?
Orice informație colectăm de la dumneavoastră poate fi folosită într-unul din următoarele moduri:

 • Pentru a personaliza experiența (informațiile dumneavoastră ne ajută să răspundem mai bine nevoilor dumneavoastră).

 • Pentru a îmbunătăți relațiile și activitățile oferite (informațiile dumneavoastră ne ajută să răspundem mai eficient cererilor dumneavoastră și nevoilor de ajutor).

 • Să vă trimitem periodic mesaje de interes general legate de programele de studii și activitățile academice din Universitatea Politehnica Timișoara.

 • În scopuri de cercetare, statistici și îmbunătățire a funcționalității platformelor educaționale - aceste informații sunt prelucrate exclusiv în mod anonim (conform Art. 6 din proiectul de lege  Pl-X nr. 167/2018).


Cum protejăm informațiile dumneavoastră?
Implementăm o serie de măsuri de securitate care să păstreze siguranța informațiilor cu caracter personal atunci când le introduceți sau le accesați. Centrul de ID/IFR și eLearning folosește un server securizat, la care au acces numai personal specializat.


Folosim cookies?
Folosim cookies în scopul îmbunătățirii securității și experienței de utilizare a platformei.
Transmitem orice informații personale către terți externi?
Nu vindem, distribuim sau transferăm în orice fel informațiile dumneavoastră cu caracter personal către terți externi. Informațiile dumneavoastră pot fi transmise către entități, parte din Universitatea Politehnica Timișoara.
Putem, de asemenea, transmite informațiile dumneavoastră atunci când este cazul să respectăm legea, să aplicăm politicile Campusului virtual sau să apărăm drepturile noastre sau ale altora.


Informațiile dumneavoastră sunt folosite exclusiv pentru acțiunile de informare, educationale și academice ale CVUPT, UniCampus, CeL, UPT și a aplicațiilor mobile dezvoltate de CeL și nu sunt prelucrate sau distribuite în alte scopuri sau către terțe părți.


Informațiile dumneavoastră din CVUPT și cele furnizate de dumneavoastră sunt păstrate în mod securizat și arhivat pe o durată de 5 ani după finalizarea studiilor, a încheierii activității cu CeL și/sau UPT, conform normelor de calitate impuse și a legislației în vigoare.


Cereri personale de acces

Informațiile cu caracter personal deținută despre orice persoană va fi oferită în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării cererii. Informațiile vor fi oferite în format xml sau csv.

Acordul dumneavoastră

Prin folosirea Campusului Virtual, a UniCampus, a aplicatiilor mobile, sau a comunicarii cu CeL, vă dați acordul asupra politicilor noastre de confidențialitate.

Schimbări în politicile de confidențialitate

Orice schimbare la politicile noastre de confidențialitate, va fi scrisă pe această pagină.

Contact 

Dacă aveți orice întrebări referitoare la politicile de confidențialitate puteți contacta Centrul de ID/IFR și eLearning, dar si persoana din cadrul UPT responsabil de respectarea GDPR, folosind adresa de email contact@cv.upt.ro


Aceste politici de confidențialitate sunt valabile la data de 24 mai 2018 și sunt constant revizuite și îmbunătățite.